Die Frontansicht des Museums

Moin!

Van harten welkom op de website van het "Heimatmuseum Leer". Wij willen U langs deze weg informeren over onze instelling, onze werkzaamheden en over actuele activiteiten.

Over ons

Het "Heimatmuseum Leer" is ��n van de oudste inrichtingen voor lokale geschiedenis in Oost-Friesland en heeft een aanzienlijk aandeel in het behoud van het historisch erfgoed van deze streek in Nedersaksen. Als onderdeel van de in het jaar 1909 gestichte "Verein f�r Heimatschutz und Heimatgeschichte Leer / Ostfriesland e.V." (Vereniging voor heemschut en regionale geschiedenis) beschouwt ons museum het als zijn taak tradities te bewaren en mensen nader tot elkaar te brengen. De geschiedenis van het leven en werken van de bewoners van de handels- en havenstad Leer wordt hier gedocumenteerd, doorgegeven , wakker gehouden en voor de toekomst bewaard. Bijzonder verdiept worden de - in de loop der tijden gegroeide - betrekkingen met onze buren, de Nederlanders. U bent van harte uitgenodigd om onze permanente expositie en de wisselende speciale tentoonstellingen te bezoeken; dit geldt ook voor voordrachten, lezingen en andere evenementen in de historische koopmanshuizen uit de 18e eeuw , gelegen vlakbij de museumshaven, de waag en het stadhuis.